Novinky pro OSVČ v roce 2013

Snižte daně nemám na něLetos nás stát napínal do poslední chvilky jak to vlastně bude příští rok a nic světoborného to není. Zvyšovat daně by uměl každý. Podívejme se tedy jaké změny nás čekají pro rok 2013 (a že jich nění málo).

Změna výše záloh

 • minimální záloha na zdravotní pojištění se zvedá na 1 748 Kč (13,5% z 12942 Kč což je 50% průměrné mzdy) – záloha musí být poprvé odvedena již v lednu 2013 (tj. do 8.2.2013), maximální záloha nebude omezena, neboť byl zrušen strop na pojistné (zatím pro roky 2013 – 2015)
 • minimální záloha na sociální pojištění činí 1 836 Kč (29,2% z vyměřovacího základu, který činí 25% průměrné mzdy) a platí se do měsíce který předchází měsíci ve kterém podáte přehled za rok 2012 – poté musí být zvýšena na hodnotu 1 890 Kč (pokud vám z přehledu vyjde nižší máte smůlu, platit se musí tato minimální hodnota), maximální záloha stejně jako u zdravotního pojištění není omezena – zálohy na sociální pojištění jsou splatné mezi 1 a 20 dnem následujícího měsíce
 • OSVČ s vedlejší činností
  • zálohy na zdravotní pojištění nejsou povinné, platby se určí až po podání přehledů
  • rozhodná částka pro vedlejší činnost činí 62 122 Kč, pokud přesáhnete tuto částku musíte platit zálohy na sociální pojištění ve výši 756 Kč (vyměřovací základ činí 10% z průměrné mzdy

Důchodová „pseudo“ reforma

Pokud vstoupíte do druhého pilíře důchodové reformy, změní se vám struktura a výše odvodů na sociální pojištění. Účastník I. pilíře odvede státu 29,2% z vyměřovacího základu, účastník II. pilíře odvede do státní kasy 26,2% a dalších 5% zvolenému penzijnímu fondu a to prostřednictvím finančního úřadu. Více info zde.

Máme hlavní nebo vedlejší činnost?

Vaše činnost se považuje za hlavní pokud úřadu nedokážete, že je vaše činnost vedlejší. Podmínky pro vedlejší činnost:

 • nezaopatřené dítě do věku 26 let, pokud studujete
 • současně s podnikáním máte zaměstnání v rámci kterého je za vás placeno nemocenské pojištění
 • důchodce nebo nárok na invalidní důchod
 • každý s nárokem na rodičovský příspěvek, mateřskou či nemocenskou z důvodu těhotenství
 • výkon vojenské či civilní služby mimo vojáky z povolání

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je dobrovolné. Pokud patříte k té menšině v rámci OSVČ, která si jej platí pak vězte, že nemůžete být považovány za osoby s vedlejší činností – platbou nemocenské se automaticky přesouváte na hlavní činnost i kdyby jste splňovali všechny kritéria vedlejší činnosti. Nárok na případnou výplatu máte až od 22 dne nemoci. Před tím vám vyplácí mzdu zaměstnavatel, což jste v případě OSVČ vy. Celkem logické že :) Pokud chcete něco dostat, musíte marodit až po 3 měsících placení.

Částka nemocenského pojištění vychází ze stejného základu který máte stanoven na sociální pojištění a sazba činí 2,3%. Minimální pojistné činí od ledna 2012, 115 Kč měsíčně. Pojistné se platí mezi 1. a 20. dnem následujícího měsíce. Pojistné je dobré pro nastávající matky, neboť díky němu mají nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. OSVČ nemá nárok na ošetřovné i přesto že si nemocenské pojištění platí.
Když už máme nárok na výplatu dávky kolik dostaneme? Minimální částka za den je 89 Kč, maximální 881 Kč. Při výpočtu se využívají 3 redukční hranice. Základ pro výpočet tvoří denní vyměřovací základ, což je vaše měsíční platba, dělená procenty, násobená počtem měsíců a dělená počtem dnů :). Pokud platíte měsíčně nemocenskou 666 Kč, pak to je (666/0.023*12/365) = 952 Kč.
Tento základ se pak prožene přes 3 redukční hranice – první z nich je na metě 838 Kč a z této částky získáte 90 procent. Druhá je u 1257 Kč z toho máme 60% a třetí je 2514 Kč a z toho dostaneme 30%. Při našem denním základu 952 Kč, činí dávka 823 Kč denně. Ještě že na tyto výpočty existují kalkulačky. Stručně řečeno, za ty peníze bežte raději na pivo.

Daňový chaos aneb víte kam platíte?

Od 1.1.2013 se mění struktura finančních úřadů a co je nejdůležitější mění se čísla bankovních účtů na které se platí daně. Stát zřejmě potřebuje vybrat o 350% více na penále a toto je zaručeně ideální cesta. Veškeré platby a podání se nově směřují na krajské finanční úřady, současné FÚ se změní pouze na detašovaná pracoviště nových krajských úřadů. Podrobnější informace zde.

Co na to daně?

V hodině 12 byl schválen menší výbuch pro daně v roce 2013. Daňové přiznání, které máte podat do konce března 2013 za rok 2012, se řídí daněmi na rok 2012 (čtěte zde). Níže uvedené daňové změny jsou platné až pro daně za rok 2013.

 • mění se výše sazeb DPH na 21 a 15 procent (od roku 2016 má platit společná sazba 17,5%) – pokud jste plátce DPH doporučuji následující článek, změn pro rok 2013 je více než dost
 • zavádí se 7% příplatek k dani z příjmu fyzických osob (solidární daň) – je platná pro všechny s měsíčním příjmem nad 103 536 Kč (neplatí např. pro příjmy z pronájmu) – platné pro roky 2013 – 2015
 • není možné uplatnit základní slevu na poplatníka pro důchodce - platné pro roky 2013 – 2015
 • OSVČ nemohou uplatnit slevu na vyživované dítě a manželku bez příjmů v případě, že uplatňují výdaje procentem z příjmu – toto je jasný důkaz jak stát podporuje rodiny s dětmi :)
 • zvyšuje se srážková daň pro nerezidenty z 15 na 35%
 • zvyšuje se daň z převodu nemovitosti ze 3 na 4%
 • sazba daně z příjmu zůstává na 15%
 • konec podpory zelené nafty

Výdaje lze uplatnit buď klasickým součtem nákladů nebo procentuálně dle typu živnosti. Hodnoty se nezměnily ale do hry vstupují nová omezení.

 • 80% – zemědělci a řemeslné živnosti
 • 60% – ostatní živnosti
 • 40% – podnikání dle zvláštních předpisů, nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, lékaři – nově se zavádí max. výše výdajů v částce 800 000 Kč (lékař z příjmem 2,2 miliónu si tedy nemůže uplatnit plných 880t výdajů)
 • 30% – pronájmy – nově se zavádí max. výše výdajů v částce 600 000 Kč (při příjmech z pronájmu ve výši 2,8 miliónu si nemůžete uplatnit výdaj 840t, ale jen povolených 600t)

Slevy na dani

Následující položky si může poplatník odečíst od vypočtené daně.

 • sleva na poplatníka (tedy na každého plátce daně, nově ne pro důchodce) – 24 840 Kč
 • za každé dítě žijící v domácnosti (nezletí a nebo studující do 26 let) – 13 404 Kč (pokud je ZTP pak 23 208 Kč)
 • manžel či manželka s přijmy nižšími než 68t Kč ročně – 24 840 Kč (pokud je ZTP pak 49 680 Kč) – ne v případě uplatnění výdajů procentem z příjmů
 • student do 26 let (doktorand do 28 let) – 4 020 Kč
 • invalidní důchodci – I. a II. stupeň 2 520 Kč, III.stupeň 5 040 Kč, ZTP/P 16 140 Kč

Pokud např. nestudujeme celý rok uplatní příslušný počet „dvanáctin“ dle skutečných měsíců.

Odpočítatelné položky (údaje k 1.1.2012)

Následující částky se odečítají z daňového základu, před výpočtem daně.

 • dary v max. výši 10% ze základu daně (minimálně 1 000 Kč) – odběr krve je oceněn částkou 2 000 Kč jako hodnota daru
 • úroky z hypotečních úvěrů v max. výši 300 000 Kč za domácnost
 • zaplacené penzijní pojištění max. 12 000 Kč snížené o 6 000 Kč (tedy 6–18t)
 • zaplacené životní pojištění max. 12 000 Kč
 • členské příspěvky odborům do 3 000 Kč
 • daňová ztráta vzniklá v přešlých 5 letech
 • náklady na další vzdělávání do výše 10 000 Kč (u zdravotně postižených až do 15 000 Kč) – dle zákona 179/2006 Sb.

Pokud se po výpočtu daní dostanete do mínusu, tzn. že by vám stát měl vracet, pak se tomu říká daňový bonus. Vrací se však pouze částka slevy na vyživované dítě. Více o bonusu zde.

Pokud hledáte aktuální daňové tiskopisy, zde je kompletní seznam a formuláře v PDF formátu. Aby člověk nezapomněl co po něm stát požaduje, existuje daňový kalendář, kde je vše sepsáno.
A ještě jeden užitečný odkaz – využijte při podávání daňových formulářů elektronickou cestu, je to jednoduché, pohodlné a především vám to pomůže odhalit chyby. Pokud nevlastníte elektronický podpis nevadí, vyplněné formuláře si exportujte do PDF, vytiskněte a zašlete poštou nebo je lze poslat datovou schránkou.

Novinky pro plátce DPH

Přesně dle rčení, že na obyčejné a slušné lidi musí být přísnost, zavádí ministerstvo financí „black list“ neplatičů DPH. Pokud odebereme zboží či služby od těchto „neplátců“, přebíráme odpovědnost a budeme ručit za jejich odvod DPH. Celkem dobrý kandidát na nesmysl roku.

Další novinkou je že nově registrovaný plátce bude automaticky muset být měsíční plátce DPH. Teprve po splnění daných podmínek (které jsem nikde nenašel) si bude moci zvolit jako zdaňovací období, čtvrtletí. Doposud se toto rozdělení řídilo obratem, měsíční plátce musel automaticky být ten, jehož roční obrat přesáhl 10 miliónů. Výše pro povinnou registraci jako plátce DPH se nemění a zůstává na 1 miliónů ročního obratu.

Daň z nemovitosti

V souvislosti v „harakiri“ které čeká od 1.1.2013 finanční úřady se mění také správa daně z nemovitosti. Nově se o tuto daň bude starat pouze 14 krajských finančních úřadů. Pokud budete podávat přiznání v roce 2013, pak podáváte jedno za všechny nemovitosti v jednom kraji (pochybuji že by byl problém podat jedno za všechny nemovitosti na území ČR, ale nemůžeme chtít vše najednou). Již jen na okraj se zvyšuje daň z převodu nemovitosti ze 3 na 4%. Další informace např. zde.

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady stanovuje zákoník práce ve svých paragrafech 163, 176 a 157.

 • základní náhrada na 1 km – 3,60 Kč (1 Kč u jednostopých vozidel)
 • průměrná cena benzínu 95 oktanů – 37,70 Kč
 • průměrná cena motorové nafty – 37,00 Kč
 • stravné je ve výši 66–79 Kč pro cestu 5–12 hodin, 100–121 Kč pro cestu trvající 12–18 hodin a 157–188 Kč pro cestu delší 18 hodin

Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají nárok na stravné viz rozpětí na předchozím řádku. Zaměstnanci v soukromé sféře musí dostat aspoň nižší hodnotu, horní mez není omezena (ovšem zaměstnavatel si může daňově odepsat pouze minimální hodnotu).

Další drobnůstky

 • máte v rámci podnikání auto? nezapomeňte do konce ledna 2013 podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2012 a do poloviny dubna zaplatit daň na rok 2013 (minimálně první splátku)
 • minimální mzda činí 8 000 Kč, minimální hodinové mzda je 48,10 Kč

Pro hromadu informací z oboru podnikání doporučuji server JAKPODNIKAT.CZ a v oblasti daní jsou výborné informace na této stránce.

Komentáře

1 | Honza @ | před šesti roky | pujckynasmenkudnes.cz

Zajímavé novinky. S některými musíme počítat každý rok, viz. zálohy na pojištění.

reagovat

2 | dada @ | před šesti roky | http//www.ploty-lamark.cz

díky za info moc se mi to letos hodí a koukám že na nemocenský opravdu nedostanu skoro nic

reagovat

3 | Honza @ | před šesti roky | ferratumpujcka123.cz

S tou nemocenskou je to čím dál horší, ale lepší to už asi nebude

reagovat

4 | Kamil @ | před pěti roky | www.dluzis.cz

Perfektní článek. Jsem OSVČ a zrovna se mi hodili informace jak to je když mám ještě vedlejší činnost, takže díky.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody