Přísloví a pořekadla

Bajky jednou větou

 • Ač krtek pod zemi chodí, přece se ukrýti nemůže.
 • Běda tomu domu, kde tele rozkazuje volu.
 • Býval volem, a nyní nechce zůstat ani koněm.
 • Co se z kočky narodí, nebude než myši chytati.
 • Čím se koza pyšní, za to se ovce stydí.
 • Datel dřevo razí, sám sobe nos kazí.
 • Každá liška svůj ohon chválí.
 • Kdo honí dva zajíce, nechytí žádného.
 • Kdyby byl zajíc nespal u Malina, byl by už doběhl do Kolína.
 • Kdyby bylo po vůli psin nezůstalo by kobyly ve vsi.
 • Když husa za moře zaletí, přiletíc přec husou zůstává.
 • Když se káně zjestřábí, více škrábe, než rodilý jestřáb.
 • Kočičí hra – myší smrt.
 • Kůň, který oves dobývá, nejmíň se ho nají.
 • Mladého raka káral starý rak, proč leze pořád znak. Neukázal mu lépe jak, i lezou oba podnes tak.
 • Mnoho psů – zajícova smrt.
 • Myš jest malé zvíře, přec nevěří jedné díře.
 • Neleží v tom sila, kobyla-li sivá, ale jak táhne.
 • Nelítejte, vrány, na vysoké chrámy.
 • Nešťastný taky dům, kde kohout mlčí a slepice zpívá.
 • Nežeň se, psíku, po vlčí stopě; ohlédne se a sežere tě!
 • Osel oslu pěknější arabského koně.
 • Oslu když se dobře vede, jde na led tancovat.
 • Pes dvojích vrat má často hlad.
 • Po tmě je každá kráva černá.
 • Potrefena husa z hejna kejhá.
 • Psi jedné vsi často se hryžou, ale na vlka spolu se derou.
 • Rad kocour ryby jídá, ale nerad pro ně do vody břede.
 • Slepice kdákajíc, zrna v zobáku neudrží.
 • Sobe vlk ostronos, sobe ježek kadeřavým.
 • Svine, když kaliště mají, na cistou vodu nedbají.
 • Sysel, dosti chytré zvíře, prozradí se přece v díře.
 • Ta myška už lapena s kterou kočka si pohrává.
 • Také černá kráva bílé mléko dává.
 • Tím řeka horší není, ze z ní psi pijí.
 • Unavenému koni je i ocas těžký.
 • Už vejce moudřejší než slepice?
 • V nerybných krajích i rak za rybu platí.
 • Viděla žába koně kout, i zdvihla též nohu.
 • Vinen medvěd, že krávu snědl, vina i kráva, že do lesa šla.
 • Vše domu přijde, co vlci nesežerou.
 • Vůl starší učí orati vola mladšího.
 • Zajíc dlouhé uši má a není oslem. Kozel dlouhou bradu má a není mudrcem.
 • Zle koni, kolem něhož osli hýkají.
 • Žádná kráva není, aby telátkem nebyla.

Čertovinky

 • Čert má mnoho cukru, a proto hřích činí sladkým.
 • Čert vždycky na větší hromadu klade.
 • Čiň čertu dobře a peklem se ti odmění.
 • Dobře je i v pekle mít přítele.
 • Kde ďábel nic nezmůže, aspoň zasmradí.
 • Není toho kostelíčka, aby čert při něm svou kapličku neměl.
 • Nepiš čerta na stěně, sám se on maluje.
 • Nevíš, co stojí mezi anděly a čerty? Žerty!
 • V nouzi čert i mouchy lapá.

Jednou hostem, podruhé hostitelem

 • Až se najím, půjčím ti lžíci.
 • Co se snese v lese, nesnese se na plese!
 • Host první den zlato, druhý stříbro a třetí med. Honem domu jeď!
 • Host se zuby jen a s panděrem, buď na osla posazen!
 • Kde jedí, tam jez, kde pracují, tam nepřekážej.
 • Kde nescházím, nechci zbývati.
 • Kdo se mnou chléb jíst nechce, s tím já koláče nebudu.
 • Napřed já budu jísti a ty se dívej, potom zas ty budeš se dívat a já budu jísti.
 • Neohryzuj kosti, nechej něco i pro hosty!
 • Při hostech lépe je za tolar škody, než za halíř ostudy.
 • Přijde kmotr na oběd, a už lžíce nebude.
 • Vidě jámu, v ní se nekoť, nezván pak na hody nechoď!

Než zasedneš ke stolu

 • Čím oko napaseš, tím břicho nenaplníš.
 • Hladové břicho nestyda a syté ještě větší.
 • Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce.
 • Kdo naložil do břicha, rád se jazykem potýká.
 • Když jí psy bohatý, řekne se, že to dělá pro své zdraví; když jí psy chudý, tvrdí se, že je mrchožrout.
 • Máslo před obědem zlato, po obědě stříbro, po večeři olovo.
 • Najíš-li se slaniny, nemůžeš být už večer tlustší.
 • Snídej sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři nechej svému nepříteli.
 • Sytá-li myš, horká ji mouka.
 • Víno neříká jdi, ale seď!

Nic lidského nám není cizí

 • Budou-li mě dobrým bít, neuvěřím, že je dobré.
 • Cizí huba není chlév. Nemůžeš ji zavřít, ani když páchne.
 • Co je dovoleno pánu, není dovoleno kmánu.
 • Co platno koření, když není vaření.
 • Co se rychle vznítí, nedlouho svítí.
 • Do řídkého bláta kamenem neházej!
 • Dokud byl kratší v hodnosti, byl o loket delší v moudrosti.
 • Dřív jen okolo bot chodíval, a teď neví, jak si v nich vykračovat.
 • Hadr onuci tresce, žádný se polepšit nechce.
 • Hloupý říká, co ví; moudrý ví, co říká.
 • Hrnec hrnci kaze, oba černí jako saze.
 • Hustá přísaha, řídká pravda.
 • Chválí cizí krajiny, a sám ani krok z dědiny.
 • I vlas má svůj stín (chybu).
 • Jeden blázen může víc otázek nadělati, než mu deset mudrců stačí odpovídati.
 • Kámen často hýbaný mechem neobroste.
 • Kdo chodí v zápasy, ať nepláče o vlasy.
 • Kdo na dvou stolicích sedí, snadno mezi nimi na zem spadne.
 • Kdo po zemi chodí a do nebe hledí, snadno se uhodí.
 • Kdo se chlubí, čest svou hubí.
 • Kdo tone, sekyru slibuje. A když vytáhneš, i topůrka líto.
 • Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
 • Lepší o nás dobrý hlas, než ze zlata pás.
 • Meč na mrtvém nezkoušej.
 • Moudrý se umí i od hloupého poučit.
 • Na hlavě šperky, a v hlavě čemerky.
 • Nebuď do každého hrnce vařečka!
 • Nekoukej na to, abys byl lepší než druhý, ale abys byl lepší než včera.
 • Nelez tam, tvářičko, kam neproleze hlavička.
 • Němý hluchému pošeptal, aby se slepý podíval, jak beznohý utíká.
 • Netřeba se třtině báti, větrové kdy dub vyvrátí.
 • Po lidských žlabech kalná voda teče.
 • Pomlouvat nepřítomného je jako bít mrtvého.
 • Prodej náušnice a kup si hřeben.
 • Snáze projdeš tri vsi lačný, nežli jednu nahý.
 • Sud nesvárný, i co do něho vlije, znečistí.
 • Svrbný drbného vždy najde.
 • Víc se nenatahuj, než se můžeš přikrýt.
 • Z cizí kůže se dobře široký řemen krájí.

O dárcích a podarovaných

 • Darovati jest pansky – brat nazpět cikánsky.
 • Hezká peřinka, škoda jen, že rukávů nemá.
 • Kdo chce komu dáti, nemá se ho ptáti.
 • Kdo chce vejce míti, musí si kdákání nechat líbit.
 • Kdo neděkuje za málo, nepoděkuje ani za mnoho.
 • Krajíc k bochníku víc nepřistávej!
 • Lepší dnes vejce, než zítra slepice.
 • Z obce po nitce a nahý má na košili.

O penězích a hospodaření

 • Boháč želí korábu a žebrák mošny.
 • Cizí jmění sebevětší – netrvale; lepší spravedlivě, třeba malé.
 • Co jeden hloupý koupí, ani sto rozumných neprodá.
 • Dobrý kůň i ve stáji kupce najde.
 • Dokud prosí, zlata slova nosí, před plácí záda obrací.
 • Dokud u mne nacházel, i v noci přicházel; a teď, co jsem chudý, neví ani ve dne kudy.
 • Kazdy trhan říká: Kdybyste věděli, jací jsou mí strýčkové páni!
 • Kdo lituje podkovničku, zmrhá podkovu; kdo lituje podkovy, zmrhá koně; a kdo lituje koně, zmrhá sám sebe.
 • Kdo myslí na sebe, když se má dobře, zůstane sám, upadne-li do bídy.
 • Kdo neumí střádati, musí často strádati.
 • Kdo pustí hlad do břicha pro groš, ani za dva ho nevyžene.
 • Kdo za cizí vlnou odchází, sám ostřižen domů přichází.
 • Kdo želí malé výlohy, učí se pozdě ze škody.
 • Kdybychom měli tolik mouky, kolik nemáme másla, napekli bychom buchet pro celou ves.
 • Když hospodský na křídu dává, to mnohý skáče. Ale maje platit ošívá se a pláče.
 • Kup, čeho nepotřebuješ, a brzo poznáš, bez čeho nelze.
 • Lakomci nikdy dost není, i kdyby měl všeho světa jmění.
 • Lakomství a oheň, přikládaje neuhasíš.
 • Lepe státi za svým snopem, než za cizím mandelem ležet.
 • Lepší svůj šat plátěný, než hedvábný kradený.
 • Málokdo je tak bohatý, aby mohl kupovat laciné věci.
 • Mnohý člověk považuje za bratra svou kapsu.
 • Ne hned nový dům vystaví, kdo starý zboří.
 • Nedbám o malý hrnec, když se z malého najím.
 • Nepůjde ti k duhu, dáš-li jísti s sebou dluhu.
 • Nevidomky jen vejce se kupují.
 • Peníze otevírají svět, ale zavírají srdce.
 • Sam sobe troufej, v cizí kapsu nedoufej!
 • Skoupý člověk jako jeho skříně – ač v nich zlato, přece v koutě stojí.
 • Špatná hospodyně bývá, kterou slunce v duchnách vídá.
 • Víc škoda střevíce než nohy, říká lakomec ubohý.
 • Všude hrabe, nikde vidle.
 • Z laciné koupi raduje se hloupý.
 • Z pilnosti se štěstí rodí, lenost holou bídu plodí.
 • Zahálky jsa služebníkem, neběduj, žes hadrníkem.
 • Ztracené peníze se ti jednou vrátí, ale ztracená čest nikdy.

O práci a učení

 • Ani les neposekej, ani bez dříví domu nechoď.
 • Co pronikneš, tím vynikneš.
 • Čím dále v lese, tím více dřev.
 • Drž se ševče svého kopyta!
 • Drž se, ševče, svého kopyta.
 • Dříve dvě ruce z vozu sházejí než deset naloží.
 • Hledě na les nevyrosteš, hledě na práci nic neuděláš.
 • Já dáma, ty dáma, voda se přinese sama?
 • Jaké na mlýn nasypeš, takové se semele.
 • K čemu kdo chuť má, v tom těžkosti nepozná.
 • Kdo nerozumí kování, nechť mi kladivo nehaní.
 • Kdo se bojí vrabců, ať raději neseje.
 • Kdo táhne, toho pohánějí.
 • Když holka neumí tancovat, nadává, že zem je hrbolatá.
 • Když vůz namažeš, jako bys třetího koně připřáhl.
 • Kovář štěstí nekuje, každý je sobe hotuje.
 • Lepší je s moudrým roztloukat kamení, nežli jíst buchty s hlupákem.
 • Lepší znání s pochybou, než neznání s oblibou.
 • Mlať, dokud se mlátí, mluv, dokud tě poslouchají.
 • Nechval ženino tílko, ale její dílko.
 • Nemůžeš-li mi dát podpory, nečiň mi závory.
 • Povídá strom sekeře. Jakpak bys mě porazila, kdybys nemela ze mě topůrko?
 • Pro zimu nechtěl v létě orati, nedávej mu až bude v létě žebrati.
 • Proč letí pták k lesu? Protože les k ptáku nepřiletí.
 • Prudký se tolikrát překotí, až ho i váhavý dohoní.
 • Přehnala královna práci, až ji prst zabolel.
 • Řekni teplo kolikrát chceš, teplo nebude, dokud oheň nerozděláš.
 • Skoupý haní cizí hostiny, a přece na ně chodí.
 • Šlépěje hospodářovy pole tučným činí.
 • Švec dokud jednu botu neušije, druhou nezačíná.
 • V lete chystej sáně a vůz v zimě.
 • Vodu, která uplynula, nelze pustit na mlýn.
 • Z malého hocha statný synek bývá, mladý stromek lehce se ohýbá.

Pravdy věčně živé

 • Cenu věcí, které máme, poznáme, až je ztratíme.
 • Cizí vidíš pod lesem a své nevidíš pod nosem.
 • Čím kolo u káry horší, tím víc vrže.
 • Člověk jde za štěstím a za člověkem neštěstí se žene.
 • I křivé dříví dobře hoří.
 • Jak velké hodiny ukazují, tak malé se po nich opravují.
 • Každého jednou jeho štěstí navštíví, jenže ne každý ví, co jeho štěstí je.
 • Kde jednou smetiště, lidé víc naházejí.
 • Kdo čemu chce, dá se jedním vlasem přitáhnout.
 • Kdo má desatery housle, nemusí být ještě dobrý hudebník.
 • Kdo se chce kulhavému smáti, musí sám rovně státi.
 • Kdo za dveřmi poslouchá, sám o sobě slýchá.
 • Když se dva prohánějí, třetímu nadhánějí.
 • Koho had uštkl, i stočeného provazu se bojí.
 • Koho kaše spálila, ten i na podmáslí fouká.
 • Komu bradu holí, nemůže po vůli mluviti.
 • Lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá.
 • Lepší hrst jistoty, nežli pytel nadějí.
 • Lež, ačkoli snídá, zřídkakdy obědvá a nikdy téměř nevečeří.
 • Lidé často říkají, co si z prstu vysají.
 • Mám-li se kořiti křápu, tedy raději škorni.
 • Na chválené hrozny ber malý košík.
 • Na jednu loď neklaď všechno své zboží.
 • Ne každý, kdo jazykem seče, se hodí do bitvy.
 • Nepouštěj se na moře bez vesla.
 • Nepřilévej louže k blátu.
 • Neslouží útěk ke cti, ale ke zdraví.
 • Nestahuj kalhoty, když daleko ještě brod.
 • Ošklivá tvář zrcadla nemiluje.
 • Prázdný sud nejvíc duní.
 • Pro třísku v oku mém, břevno ve svém vlastním nevidíš.
 • Říkej pravdu, až víš, kudy utečeš.
 • Sám sobě hudeš, sám vesel budeš.
 • Slavný plavec nejednou v malé říčce utone a slavného rytíře v hospůdce zabijí.
 • Směj se, a lidé se budou smát s tebou. Plač, a plakat budeš sám.
 • Staré chrámy dobré zvony mají (a staří lidé radu).
 • Sůl na chléb, a ne chléb na sůl se dává.
 • V lese dříví sekají a do vsi třísky létají.
 • Vlídnou řečí více získáš, nežli sečí.
 • Zloděj u lháře rád hospodou stává.

Přítel, nebo nepřítel ?

 • Dobrá studna v suchu vodu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává.
 • Hedvábnou rukou přítele vybírej a železnou drž!
 • Hladové srdce je horší než hladová střeva.
 • Horší jazyk falešníka, nežli kopí bojovníka.
 • Kdo komu miloučký, i neumyt běloučký.
 • Kdo se chce zalíbit každému, nezalíbí se žádnému.
 • Láska je jako slza – rodí se v očích a padá k srdci.
 • Lepší blízký soused, než daleký přítel.
 • Ne ten, kdo milý, kdo krásný, ale ten krásný, kdo milý.
 • Přítel příteli hrad staví, nepřítel nepříteli rakev teše.
 • Přítele tajně napomínej a zjevně chval.
 • Rána po meči se zahojí, rána po zlém slovu nepřestane bolet.
 • Špatný hudebník zkazí dobré housle, dobrého člověka zkazí špatní přátelé.
 • Věř, ale komu věříš, měř!

Rodina a příbuzní

 • Děvče do dvanácti češ, do šestnácti střež a po šestnácti děkuj tomu, kdo vybere dceru z domu!
 • Jablko nepadá daleko od stromu.
 • Jaký otec, taký syn, jaká voda, taký mlýn, jaké dřevo, taký klín.
 • Jazyk dobře uvěří, když zub zabolí.
 • Jeden otec snáze deset dětí uživí, než deset dětí jednoho otce.
 • Na otci vodu nosívali, tak synovi nehoď s chomoutem na oči.
 • Nekazí děti hračky, ale zlý příklad.
 • Nos nemůže uťat býti, aby ústa nebyla zkrvavena.
 • Svěř se mu se svou radosti, bude dvakrát větší.
 • Svěř se svému bratrovi se svou bolestí, zmenší se na polovic.

Zvířata člověku zrcadlem

 • Ať děláš, co děláš, psu ocas nenarovnáš.
 • Čí jalovice, toho i provaz.
 • Dej krávě do držky, ona ti dá do dížky.
 • Falešný přítel je jako kočka. Zepředu líže, zezadu škrábe.
 • Hovnivál nic jiného nezná, než se v trusu rýpat.
 • Chlub se baba strujem a kráva dujem.
 • I kdybys svému psu nohu uťal, on za tebou poběží.
 • Jest věru věc těžká, pěstí zabít ježka.
 • Ještě vlka nezabili, a už na jeho kůži pili.
 • Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.
 • Kdo lehá mezi otruby, přichází svini pod zuby.
 • Kdo se psy lehá, ten s blechami vstává.
 • Kdyby osla do Paříže vedl, komoně z něho neudělá.
 • Když pět lidí bude říkat, ze vůl je kráva, říkej to také. Ale nechoď ho dojit!
 • Když přijdeš mezi vrány, musíš krákat jako ony.
 • Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
 • Když už mám jet do pekla, tak na dobrém koni.
 • Kolik děr, tolik syslů, tolik hlav, tolik smyslů.
 • Krásný páv peřím a člověk učením.
 • Krm vlka jak chceš, on vždy k lesu hledí.
 • Kůň jest jen jednou hříbětem, ale člověk je dvakrát dítětem.
 • Lepší jeden pták na talíři pečený, nežli dva v povětří vznesení.
 • Mám-li spadnout, tedy z dobrého koně.
 • Mířil na vránu a trefil krávu.
 • Myš do díry nemohla, tykev nesla.
 • Ne proto vlka bijí, že je šerý, ale že ovci snědl.
 • Ne toho pták, kdo ho škube, ale kdo ho jí.
 • Nebere se z jednoho vola dvou kůží.
 • Nežli slepého koně voditi, lépe jest pěšky choditi.
 • Pan nemůže pro kord a pes pro ocas (dveře zavřít).
 • Panská láska po zajících skáče.
 • Poruč psu, pes poručí ocasu. Pes si lehne a ocas se ani nehne.
 • Pozdě zajíce za ocas chytat, když jsi ho nechytil za uši.
 • Právo k pavučině se srovnává. Brouk ji prorazí, moucha zůstává.
 • Sousedova kráva více mléka dává.
 • Strč na svini i zlatohlav, přece sviní zůstane.
 • Vrána zůstane černá, i kdybys ji ve sněhu vyválel.
 • Zrnko po zrnku kuřátko naplní svoje volátko.

Komentáře

1 | katy @ | před desíti roky | girls-poradna.blog.cz

Jen dodatek :P

Jak máte : Rodina a příbuzní, tak znám ještě jedno pořekadlo =P Jaka husa taková péra -jaká matka taková dcera. ale jinak moc pěknej blog :P :-P

reagovat

2 | adlos | před desíti roky

dobry

reagovat

3 | Opicak @ | před desíti roky | musicpage.hu.cz

Este jedno

Tak jsem nahodou narazil na jedno slovenske. otazkou je, jestli to neni fake :D

Koho nešťastie prenasleduje, ten si ešte aj v nosnej dierke prst zlomí.

reagovat

4 | Ninuš @ | před osmi roky

Diky za ten blog potrebovali jsme do skoly par porekadel a na nicem jinem se nic lepsiho nenasla fakt skvěly blog.. ;-)

reagovat

5 | Tomíííík | před osmi roky

DG

Je to docela dobrá stránka akorát by jste sem mohli dát i co ty pořekadla znamenají

reagovat

6 | L3r | před osmi roky

super blog!! x)) ;-) ;-)

reagovat

7 | ADA | před osmi roky

TO SE MI LÍBÍ

NENAŠLA JSEM TAM NĚJAKÉ VERŠE. :-( 8-O :-| :-)

reagovat

8 | Jiri @ | před osmi roky

vysvětlete přísloví

lepší za svým snopem, nežli za cizím mandelem

reagovat

9 | Didlííík @ | před sedmi roky

help!! lol

Mohli by jste mi vysvětlit prosím přísloví: Má brouka na mozku??

reagovat

10 | Romana @ | před sedmi roky

[3] Opicak: Česky: Koho se neštěstí chopilo, ten i nos utíraje, palec si vymkne.

reagovat

11 | Baja | před šesti roky

Chci se zeptat ;)

Co to znamená přísloví Má brouka na mozku :)

reagovat

12 | Eliška Čumplová @ | před pěti roky

Co to znamená?

Co to znamená~ Holou pravdu říkej holou větou.? :) tak co? :)

reagovat

13 | Beruna | před pěti roky

[11] Baja: nemuze na neco prijit

[12] Eliška Čumplová: rikat to jednoduse

reagovat

14 | Tess | před pěti roky

POMOC.. prosíííííím.. :'(

Neznáte nějaké pořekadlo o liškách?

reagovat

15 | Gleb Cokotuchin | před pěti roky

Cooool

To som síce ešte nepočul, ale je dobré…:-)))

reagovat

16 | Pavla | před pěti roky

Díky, perfektní stránka :-)

reagovat

17 | Mišule | před pěti roky

Hrnec hrnci káže...

Můžu se zeptat na vysvětlení přísloví: Hrnec hrnci káže, oba černí jako saze.?
Děkuju za odpověď :)

reagovat

18 | KIKČA | před pěti roky

KIKINKA KRISTÍNKA

MOC A MOC POVEDENENÁ STRÁNKA A HLAVNĚ UŽASNÁ MOCINKA JSTE MI POMOHLI ALE MOHLI BY V TOM BÝT I PŘÍSLOVÝ NA ROČNÍ OBDOBÍ :)

reagovat

19 | GVKB @ | před čtyřmi roky | www.gvkb.cz/?p=1552

Krávo to nebudu jako vůl žrát

Povídala politická kráva, politické krávě, neruš čtu si skripta právě, já jsem totiž chytrá politická kráva, a studuji už v Plzni ekonomiku, až tam přijdu čtyřikrát, budu dělat z ekonomiky doktorát.

Doktorát ten z ekonomiky získáš v Plzni lehce, ba i diplom tam dostaneš, ale politickou hloupou krávou, co nerozumí ekonomice zůstaneš!

O tom to zde je, že pracující hladoví volové, nechtějí už žrát to, co jim politici servírují za mediální kraviny, v rovině ubohých zákonů a ubohých regulací, a tak házejí vajíčka po naší vládě, která spásá v klidu, naše veliké daně.

reagovat

20 | jan štulc @ | před třemi roky

Jak je to celé ?

Jak leden nedá ledu, udělá ..............

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody